Neidio i'r prif gynnwy

Dosbarth Pedwar: Sut ydyn ni'n gwneud penderfyniadau

Mae dosbarth pedwar yn cynnwys gwybodaeth am: 

Papurau'r Bwrdd
Strategaethau ymgysylltu â chleifion a'r cyhoedd
Ymgynghoriadau cyhoeddus

Bydd gwybodaeth am ymgynghoriadau cyhoeddus yn ymddangos yma wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi, i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Ymgysylltu. 

Canllawiau cyfathrebu mewnol a'r meini prawf sy'n cael eu defnyddio i wneud penderfyniadau

Bydd penderfyniadau strategol allweddol ar gyfer y sefydliad yn cael eu gwneud gan Lywodraeth Cymru a'r rheini sydd ar lefel Cyfarwyddwyr Gweithredol ac aelodau'r Bwrdd. 

Y tîm cyfathrebu sy'n gyfrifol am gyfathrebu mewnol, delio ag ymholiadau gan y wasg, sianeli digidol a chysylltiadau cyhoeddus ar gyfer y sefydliad. 

Bydd gwybodaeth sy'n cael ei darparu yn y Dosbarth yma'n cydymffurfio â gofynion ein Safonau'r Gymraeg