Neidio i'r prif gynnwy

Strategaethau Ymgysylltu

Mae cynnwys pobl yn y gwaith o gynllunio a darparu gwasanaethau yn helpu i feithrin partneriaethau â chymunedau, adnabod materion lleol a dynodi meysydd ar gyfer gwella gwasanaethau. 

Mae deialog barhaus ac agored yn meithrin diwylliant o eglurder ac ymddiriedaeth, sy'n elfen hanfodol o'r hyn y mae arnom eisiau ei gyflawni. 

Mae bod yn agored am yr heriau sy'n wynebu'r GIG a chynnwys pobl leol, staff a rhanddeiliaid i ddynodi atebion yn flociau adeiladu hanfodol i ddarparu gwasanaethau diogel, cynaladwy, o ansawdd uchel sy'n bodloni anghenion lleol. 

Strategaeth Partneriaethau, Ymgysylltu a Chyfathrebu (2022-25)

Strategaeth Ymgysylltu Cyhoeddus (2017 - 2019)

Strategaeth y Gweithlu (2019 - 2022) 

Nodyn Briffio Tîm Ymgysylltu (Ionawr 2020)