Neidio i'r prif gynnwy

Cofrestr Risg Gorfforaethol

Mae’r Gofrestr Risg ddiweddaraf a gymeradwywyd gan y Bwrdd ar gyfer y Bwrdd Iechyd ar gael isod.

Mae Rheoli Risg yn broses ddeinamig ac mae risgiau’n cael eu diweddaru’n gyson drwy ddefnyddio system cronfeydd data electronig, Datix.

Caiff pob risg ar lefel Corfforaethol ei neilltuo i Bwyllgor y Bwrdd, sy’n adolygu’r risg pob chwe mis. Yna, cyflwynir y gofrestr ar y cyd i’r Bwrdd a’r Pwyllgor Archwilio.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Dawn Sharp ar 01745 586 464 - e-bost dawn.sharp@wales.nhs.uk

Corporate Risk & Assurance Framework - May 2020