Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

30/09/22
Cynllun peilot talebau i gynnig cymorth ychwanegol i famau beichiog o ran rhoi'r gorau i ysmygu

Bydd darpar famau'n derbyn talebau siopa os byddant yn ymrwymo i roi'r gorau i ysmygu ac os ydynt yn gallu profi eu bod wedi aros yn ddi-fwg.  

27/09/22
Mam ifanc i fabi bach y mae arno angen trawsblaniad iau yn annog trafodaeth am roi organau
27/09/22
"Ewch i gael eich brechiad" – meddyg gofal critigol yn gofyn i bobl Gogledd Cymru amddiffyn eu hunain rhag y ffliw

Gall firws y ffliw fod yn angheuol ac mae'n arwain at ddwsinau o dderbyniadau i unedau gofal critigol ar draws Gogledd Cymru bob blwyddyn.

26/09/22
Y cleifion cyntaf yn derbyn llawdriniaeth â chymorth robot yng Nghymru fel rhan o raglen genedlaethol arloesol
22/09/22
Offer mamolaeth newydd yn Ysbyty Glan Clwyd
08/09/22
Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II, 1926-2022
08/09/22
Cleifion i elwa ar ystafelloedd delweddu newydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Bydd ystafelloedd Radioleg Ymyriadol newydd yn helpu i leihau nifer y sganiau sydd eu hangen ar gleifion cyn gweithred.

02/09/22
Canolfan gymorth ym Mhwllheli yn dathlu carreg filltir o 30 mlynedd
01/09/22
Prif Weithredwr Betsi Cadwaladr yn cyhoeddi ei hymddeoliad

Mae Jo wedi cyflwyno ei chynlluniau ymddeol oherwydd amgylchiadau teuluol a bydd yn gadael ei swydd ar 23 Rhagfyr 2022.