Neidio i'r prif gynnwy

Mi FEDRAF

 

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 efallai y bydd y ffordd yr ydym yn cynnig peth o'r gefnogaeth a ddisgrifir isod wedi newid. Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl efallai y gall ein gwasanaeth I CAN / GALLAF ddarparu cefnogaeth emosiynol trwy alwadau ffôn rheolaidd ‘Cadw’n Iach’. Mae’n bosibl y bydd eich meddyg teulu yn eich cyfeirio at y gwasanaeth hwn.

Mi FEDRAF yw ein dull newydd i wella iechyd meddwl a lles unigolion ar draws Gogledd Cymru.

Mae’r ymgyrch wedi'i gwreiddio mewn cymunedau lleol, yn cael ei arwain gan unigolion sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl, unigolion sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli mewn gwasanaethau iechyd meddwl, a'r rhai sy'n rhan o elusennau iechyd meddwl lleol.

Drwy Mi FEDRAF rydym yn anelu at:

  • Drin unigolion sydd â phrofiad bywyd fel partneriaid cyfartal
  • Symud y pwyslais ar ofal i ymyrraeth gynnar ac atal, fel bod pobl yn derbyn y gefnogaeth gywir, yn y lle cywir, ar yr adeg cywir
  • Grymuso unigolion i gymryd rheolaeth o reoli eu hiechyd meddwl a'u lles fel y gallent ffynnu
  • Annog sgyrsiau agored a gwybodus am iechyd meddwl er mwyn mynd i'r afael â'r stigma sy'n gallu atal unigolion rhag gofyn am gefnogaeth

Cael mwy o wybodaeth a chymryd rhan.

Rhannu: