Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau MI FEDRAF Cymunedol

Mae'r Canolfannau MI FEDRAF yn leoliadau cymunedol sy'n rhoi cyfle i bobl siarad am eu problemau gyda pobl sy'n gwrando heb farnu, a chael mynediad at y gwasanaethau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt.

Mae’r canolfannau’n dod ag ystod o sefydliadau at ei gilydd o dan un to i gefnogi pobl sy'n cael trafferth â materion perthnasol i iechyd meddwl, problemau cyffuriau neu alcohol, perthnasau’n torri, anhawsterau â chyflogaeth, profedigaeth, dyled, tai ac unigrwydd.

Byddant yn cael eu cefnogi gan rwydwaith o wirfoddolwyr a staff o asiantaethau cymorth, a fydd yn gweithio'n agos â Meddygfeydd yn yr ardal i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth amserol sydd ei angen arnynt.

Mae'r canolfannau, y gellir cael mynediad atynt drwy alw heibio, heb gael eich cyfeirio na threfnu apwyntiad, yn brosiect ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ag awrdurdoau lleol yng Ngogledd Cymru.

Drwy ddefnyddio cyllideb o Gronfa Trawsnewid Cymru Iachach, mae'r bwrdd iechyd a'r awdurdodau lleol yn gweithio gydag ystod o elusennau ac asiantaethau cymorth i sefydlu Canolfannau Cymuned MI FEDRAF dros y rhanbarth.

Yn ystod pandemig COVID-19 mae ein hybiau I CAN/MI FEDRAF yn dal i weithredu fwy neu lai fel arfer. Mae eu manylion cyswllt isod.

ICAN Conwy

Gwefan: https://conwymind.org.uk/how-we-can-help/the-hub/

Ffôn: (01492) 879 907 

ICAN Y Gorllewin – Canolfan Felin Fach, Pwllheli

Gwefan:https://www.facebook.com/Canolfan-Felin-Fach-Centre-197541023595215/

Ffôn: 01758 701611

ICAN Y Fflint

Gwefan: http://www.newmind.org.uk/

Ffôn: 01352 974430

ICAN Treffynnon & Wrecsam

Gwefan: https://kim-inspire.org.uk/

Ffôn: 01352 872189

Rhannu: