Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru

Law yn Llaw at Iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru yw ein cynllun bob oedran i wella iechyd meddwl a lles unigolion ar draws Gogledd Cymru.

Mae ein dull newydd yn anelu at sicrhau bod unigolion o bob oedran, yn cael y gefnogaeth gywir, yn y lle cywir, ar yr amser cywir, drwy gydol eu bywydau. Mae hyn yn golygu symud oddi wrth fodel clinigol, arbenigol o ofal yn y gwely, i un sy'n canolbwyntio ar atal ac ymyrraeth gynnar yn y gymuned. 

Cliciwch yma i ddarllen strategaeth lawn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru

Cliciwch yma i ddarllen ein newyddlenni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yng Ngogledd Cymru