Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Gwynedd

Cyfeiriad: Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW
Ymholiadau ffôn cyffredinol:  01248 384 384

Gwasanaethau Ysbyty

Mae gwybodaeth am ein gwasanaethau ysbytai ar gael yma.

Cyfleusterau

  • Siop a chaffi RVS
  • Gardd synhwyraidd
  • Macmillan: Gwasanaethau Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser (CISS)
  • Meysydd parcio ar y safle a llefydd parcio anabl
  • Ffreutur ac ystafell fwyta
  • Radio Ysbyty
  • Peiriant twll yn y wal
  • Toiledau a chyfleusterau newid clytiau 
  • Canolfan aml-ffydd

Gwybodaeth am Wardiau

Mae gwybodaeth a rhifau cyswllt ar gyfer wardiau Ysbyty Gwynedd ar gael yma. 

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Canslo eich apwyntiad ysbyty

Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl os na allwch ddod i'ch apwyntiad ysbyty.

Gwasanaeth Atgoffa am Apwyntiad Ysbyty

Cofrestrwch i wasanaeth atgoffa am apwyntiadau ysbyty i'ch helpu chi fel claf i gofio manylion eich apwyntiad. 

Gwybodaeth am ryddhau cleifion

Mae'r rhan fwyaf o gleifion yn dychwelyd adref yn syth ar ôl derbyn gofal yn un o'n hysbytai. Caiff hyn ei drafod o fewn 24 awr i'ch derbyn i'r ysbyty, mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. 

Sut i gyrraedd yno

Darperir lloches beiciau ar y ffordd gwasanaeth sydd rownd y gornel i fynedfa'r Adran Achosion Brys. 

Trên:  Ewch i Traveline Cymru neu National Rail am wybodaeth ynghylch teithio ar drên ac amseroedd bysiau.

Mae'r ysbyty tua 2 filltir o Orsaf Drenau Bangor. Mae nifer o fysiau yn mynd o ganol dinas Bangor, heibio'r orsaf drenau ac ymlaen i Ysbyty Gwynedd. 

Bws:  Cysylltwch â Traveline Cymru ar 0800 464 0000  defnyddiwch eu cynlluniwr taith: Traveline Cymru

Mae gwasanaethau rheolaidd i Ysbyty Gwynedd. Mae yna wasanaeth uniongyrchol o Gaergybi, Porthaethwy, Biwmares, Llandudno, Bangor, Bethesda, Llanberis, Caernarfon, Porthmadog, Dolgellau ac Aberystwyth.  

Car: Gadewch yr A55 ar gyffordd 9 a throwch i'r chwith ar ddiwedd y ffordd ymadael.  Yn y gylchfan, cymerwch y drydedd allanfa am Benrhosgarnedd.  Yn y gyffordd (cyferbyn â Garej JLS) trowch i'r chwith ar Ffordd Penrhos. Mae Ysbyty Gwynedd tua hanner milltir ar hyn hon ar yr ochr dde.