Tîm Profiad y Claf a Gofalwyr

21/07/20
Gwybodaeth am y Tîm Profiad Cleifion a Gofalwyr

Gwybodaeth am y Tîm Profiad Cleifion a Gofalwyr.  

21/07/20
Dywedwch eich barn wrthym

Cysylltwch â ni a dywedwch eich barn wrthym i'n helpu i wella'r gwasanaethau y mae'r Bwrdd Iechyd yn ei ddarparu. 

21/07/20
Cysylltu â'r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion (PALS)

Cysylltwch â'n Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion sydd yma i wrando arnoch.  

21/07/20
Sut i gwyno

Rydym yn anelu i ddarparu gofal a thriniaeth o'r radd flaenaf ac mae'n bwysig ein bod yn croesawu sylwadau a dysgu o brofiadau pobl, boed yn dda neu'n ddrwg. Os ydych eisiau gwneud cwyn ffurfiol cysylltwch â'r Tîm Pryderon.  

21/07/20
Dysgu o'ch adborth

Enghreifftiau o sut mae eich adborth wedi cael effaith bositif ar y gwasanaethau rydym yn ei ddarparu.

21/07/20
Straeon cleifion

Casgliad o straeon cleifion o brofiadau cleifion a'u gofalwyr sydd wedi cael triniaeth a gofal gan y Bwrdd Iechyd.

21/07/20
Anfonwch neges at y sawl sy'n annwyl i chi sydd yn yr ysbyty

Anfonwch e-bost neu lythyr at y sawl syn annwyl i chi sydd yn yr ysbyty.

21/07/20
Gwasanaeth Cefnogi Cyswllt mewn Profedigaeth

Mae ein Gwasanaeth Cefnogi Cyswllt mewn Profesigaeth ar gyfer perthnasau cleifion sydd wedi cael profedigaeth oherwydd COVID-19 neu dan unrhyw amgylchiadau eraill.  

21/07/20
Cefnogaeth i Ofalwyr

Mae'r Bwrdd Iechyd yn croesawu gofalwyr a byddant yn cael eu parchu a'u gwerthfawrogi am eu harbenigedd fel partneriaid mewn gofal.  

21/07/20
Canmol aelod o staff, gwirfoddolwr neu dîm

Os ydych yn teimlo bod aelod o staff, tîm neu wirfoddolwr wedi mynd gam ymhellach yn y Bwrdd Iechyd, gallwch eu henwebu yma ar gyfer ein gwobr Seren Betsi misol.  

21/07/20
Gwybodaeth i Gleifion a Chefnogaeth

Mae taflenni gwybodaeth i gleifion yn rhoi cyngor a gwybodaeth i chi ac eraill sy'n rhan o'ch gofal. Ewch ar yr adran Cyngor a Gwybodaeth Iechyd ar y wefan hon i ganfod y wybodaeth sy'n berthnasol i chi. 

Os oes angen mwy o gefnogaeth neu arweiniad arnoch cysylltwch â'r  Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion. Mae GIG 111 yn adnodd arall ar-lein sy'n rhoi mynediad i chi at wybodaeth a chymorth y GIG.

05/08/20
Documents and Images
Rhannu: