Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau Iechyd Meddwl

Gwydnwch Emosiynol

Cwrs i unrhyw oedolyn a fyddai’n hoffi gwella ei les a’i wydnwch emosiynol a gwella ei lythrennedd emosiynol.

Taflen

Cwrs

Lleoliad /  Fformat

Diwrnod

Dyddiad

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Gwydnwch Emosiynol

Ar-lein

 

Dydd Llun 04/03/24 13:00 16:00

 

Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad Cymunedol

Cwrs i oedolion sydd â diddordeb mewn cynyddu eu hymwybyddiaeth am Hunanladdiad.

Taflen

 

Ymwybyddiaeth o Hunan Niwed

Cwrs i oedolion sydd â diddordeb mewn cynyddu eu hymwybyddiaeth am hunan-niweidio.

Taflen

Cwrs

Lleoliad /  Fformat

Diwrnod

Dyddiad

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Ymwybyddiaeth o Hunan Niwed Ar-Lein Dydd Llun 25/03/24 09:30 12:00
Ymwybyddiaeth o Hunan Niwed Ar-Lein Dydd Llun 22/04/24 09:30 12:00

 

Ymateb i Hunan Niwed

Cwrs  i oedolion sydd â diddordeb mewn gwella eu gallu i ymateb i hunan-niwed.

Taflen

Cwrs

Lleoliad /  Fformat

Diwrnod

Dyddiad

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Ymateb i Hunan Niwed Ar-Lein Dydd Llun 25/03/24 13:00 15:30
Ymateb i Hunan Niwed Ar-Lein Dydd Llun 22/04/24 13:30 16:00

Gwiriwch yn ôl am ddyddiadau pellach.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tim Hunanofal yng Ngogledd Cymru ar 03000 852281 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Yn awr gallwch drefnu eich lle ar un o’n cyrsiau iechyd a lles ar-lein.

Ein tudalen Facebook