Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau Byr Eraill

Pum Ffordd at Lles

I helpu pobl i gymryd camau i wella eu lles ac ymgorffori mwy o weithgareddau lles i mewn i’w bywydau.

Taflen

Cwrs

Lleoliad / Fformat

Diwrnod

Dyddiad

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

5 Ffordd at Lles Ar Lein Dydd Llun 04/03/24 10:00 11:00

 

 

Camau Iach

I wella eu gallu i reoli eu hiechyd traed.  Mae'r cwrs ar gael i unrhyw un sy'n 18 mlwydd oed a hŷn ac sydd â diddordeb gofalu am eu traed.

Taflen

Cwrs

Lleoliad / Fformat

Diwrnod

Dyddiad

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Camau Iach Ar-Lein Dydd Llun 11/03/2024 10:00 11:30

 

Hyder o ran Ymataliaeth

I helpu pobl sy'n byw gyda materion ymataliad i wella eu gallu i hunan reoli eu hymataliad. 

Taflen

 

Gwiriwch yn ôl am ddyddiadau pellach.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tim Hunanofal yng Ngogledd Cymru ar 03000 852280 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Yn awr gallwch drefnu eich lle ar un o’n cyrsiau iechyd a lles ar-lein.

Ein tudalen Facebook