Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau hunangymorth

Gall newidiadau i’r ffordd yr ydych yn gofalu amdanoch eich hun a newidiadau i’ch ffordd o fyw helpu i reoli symptomau llawer o broblemau iechyd meddwl. Gallant hefyd helpu i atal rhai problemau rhag datblygu neu waethygu.

Mae amrywiaeth o adnoddau hunangymorth ar-lein a all eich helpu i reoli problemau iechyd meddwl cyffredin. 

Er y gall hunanofal helpu llawer o bobl i reoli eu problemau iechyd meddwl, cofiwch ei bod bob amser yn iawn gofyn am ragor o gymorth. Darganfod gwybodaeth am sut i gael mynediad at gymorth iechyd meddwl.