Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau hunangymorth

Gall newidiadau i’r ffordd yr ydych yn gofalu amdanoch eich hun a newidiadau i’ch ffordd o fyw helpu i reoli symptomau llawer o broblemau iechyd meddwl. Gallant hefyd helpu i atal rhai problemau rhag datblygu neu waethygu.

Isod gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o adnoddau ar-lein y gallwch eu defnyddio i helpu eich hun i reoli problemau iechyd meddwl cyffredin.

Ewch i'n tudalen ar safle Pum Ffordd at Les i gael gwybodaeth am y camau syml y gall pob un ohonom eu cymryd i ofalu am ein hiechyd meddwl a'n lles.

Gallwch hefyd ddarllen 'awgrymiadau ar gyfer byw bob dydd' defnyddiol ar Wefan elusen Iechyd Meddwl MIND a ffyrdd ymarferol o ofalu am eich iechyd meddwl ar wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

 

 

Adnoddau

 

Disgrifiad
Dolen Gwefan
Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael adnoddau penodol am sut i edrych ar ôl eich iechyd meddwl https://phw.nhs.wales/services-and-teams/improvement-cymru/news-and-publications/publications/mental-health-and-wellbeing-cymru-self-help-resources-to-support-mental-health-and-wellbeing/
Iechyd Cyhoeddus Cymru - 'Sut wyt ti?' Sut wyt ti? - Iechyd Cyhoeddus Cymru
Llinell Gymorth Iechyd Meddwl C.A.L.L https://www.callhelpline.org.uk/
Dewis Cymru https://www.dewis.wales/the-place-for-wellbeing-in-wales
SilverCloud therapi ar-lein ar gael heb gyfeiriad gan eich Meddyg Teulu

https://bipbc.gig.cymru/cyngor-iechyd/silvercloud-therapi-ar-lein-am-ddim/

 

 

Er y gall hunanofal helpu llawer o bobl i reoli eu problemau iechyd meddwl, cofiwch ei bod bob amser yn iawn gofyn am gefnogaeth bellach. Ewch i'n tudalen ar sut i gael gafael ar gymorth i gael mwy o wybodaeth.

Rhannu: