Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael gafael ar gymorth

Mae hi wastad yn iawn i ofyn am gymorth - hyd yn oed os nad ydych yn siŵr fod gennych broblem iechyd meddwl benodol.

Efallai y dymunwch ofyn am gymorth os ydych:

  • yn poeni mwy na'r arfer
  • yn ei chael hi'n anodd mwynhau'ch bywyd
  • yn cael meddyliau a theimladau sy'n anodd ymdopi â nhw

Gall newidiadau i’r ffordd yr ydych yn gofalu amdanoch eich hun a’ch ffordd o fyw helpu i reoli symptomau llawer o broblemau iechyd meddwl. Gallant hefyd helpu i atal rhai problemau rhag datblygu neu waethygu. Ewch i'n tudalen ar adnoddau hunangymorth i gael mwy o wybodaeth.

Os ydych chi mewn argyfwng ac angen help ar frys, ewch i'n tudalen sy’n egluro sut i gael cefnogaeth mewn argyfwng.

Cliciwch yma am wybodaeth ynghylch sut y mae cymorth iechyd meddwl yn cael ei gynnig yng Ngogledd Cymru yn ystod pandemig COVID-19 Cwestiynau cyffredin i oedolion sy'n ceisio cefnogaeth gan y gwasanaethau iechyd meddwl am y tro cyntaf - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am yr ystod o gefnogaeth sydd ar gael, a sut y gallwch gael help: Iechyd Meddwl - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)