Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd y geg ar gyfer babanod newydd-anedig hyd at 5 oed

Gellir dod o hyd i wybodaeth am iechyd y geg ar gyfer eich babi newydd-anedig hyd at 5 oed, ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru- Cynllun Gwên Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am:

  • Arwyddion o dorri dannedd a gofalu am ddannedd eich plentyn wrth iddynt dyfu.
  • Risgiau o ddefnyddio dymi am gyfnod hir o amser.
  • Sefydlu trefn ddyddiol a goruchwylio brwsio dannedd. Gwyliwch y fideo dwy funud yma am frwsio dannedd gan CYW S4C, er mwyn gwneud y gweithgaredd yn un llawn hwyl i'ch plentyn.
  • Cyngor ar fwyta ac yfed yn iach i atal pydredd dannedd.
  • Mynd â'ch plentyn am apwyntiadau deintyddol.

Cewch hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru - Cynllun Gwên.