Neidio i'r prif gynnwy

Bod yn fywiog

Er mwyn sicrhau’r iechyd a’r llesiant gorau posibl, mae angen i ni gynnal lefelau gweithgarwch corfforol bob dydd, ond nid yw hyn yn gorfod golygu gweithgarwch corfforol dwys. Gall gweithgareddau fel cerdded hefyd annog rhyngweithio cymdeithasol a rhoi hwb cyffredinol i iechyd meddwl.

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod gweithgarwch corfforol yn newid cemeg ein hymennydd ac yn rhyddhau ‘hormonau hapus’ sydd, o ganlyniad, yn gwneud i ni deimlo’n fwy cadarnhaol. Darganfyddwch weithgaredd corfforol sy'n addas i lefel eich symudedd a'ch ffitrwydd gan eich bod yn debygol o barhau i'w wneud yn rheolaidd tra'n cael hwyl hefyd.

Mae gan Dewis Cymru wybodaeth ddefnyddiol a chyfleoedd i helpu pobl i fod yn fwy actif. Mae hyn ar gyfer pob grŵp oed, yn cynnwys chwaraeon anabledd.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhannu manteision Cadw'n Actif sy’n cynnwys offer, cyngor a syniadau i helpu cadw chi a’ch teulu i symud.

Llyfrynnau ar-lein

Cefnogaeth a gwybodaeth bellach gan ein partneriaid ar gyfer eich lles meddwl.