Pum Ffordd at Les

Pum peth syml gallwn ni gyd eu gwneud i roi hwb i'n lles.

Mae'r Pum ffordd at Les yn gyfres o negeseuon sy'n seiliedig ar dystiolaeth gyda’r nod o wella iechyd meddwl a lles y boblogaeth gyfan. Fe'u datblygwyd gan y Sefydliad Economeg Newydd o dystiolaeth a gasglwyd yn y prosiect 'Foresight Mental Capital and Wellbeing' (2008).

Cliciwch ar y symbolau isod i gael gwybod mwy am y pum ffordd.

Bod yn sylwgar

Take notice

Cysylltu

Connect

Bod yn fywiog 

Be active

Dal ati i ddysgu

Keep learning

Rhoi

Give

 

Proffesiynol

Professionals

Fideos

Professionals

Adnoddau i'w Llwytho i Lawr

Professionals

 

Rhannu: