Neidio i'r prif gynnwy

Pum Ffordd at Les

Mae’r Pum Ffordd at Les yn gyfres o gamau ymarferol sydd â’r nod o wella ein hiechyd meddwl a’n lles. ​ Cawsant eu datblygu gan y New Economics Foundation o dystiolaeth a gasglwyd yn y Foresight Capital Capital and Wellbeing Project (2008). ​  

Maen nhw'n awgrymu pum peth syml gallwn ni i gyd wneud i roi hwb i'n lles: 

Rydym yn cael ein hannog i feddwl pa mor aml rydym yn gwneud y pum gweithred – yn ddyddiol, yn wythnosol neu’n fisol. Meddyliwch am eich bywyd dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, a meddyliwch pryd wnaethoch chi wneud y pethau isod ddiwethaf:

  1. Bod yn sylwgar o'r pethau o'ch cwmpas
  2. Cysylltu â rhywun sy'n bwysig i chi neu efallai â rhywun nad ydych chi'n ei adnabod ​
  3. Bod yn gorfforol actif
  4. Dysgu rhywbeth newydd ​
  5. Rhoi rhywbeth o werth i rywun arall – gallai hyn fod ar ffurf rhoi eich amser, neu rywbeth o werth materol

Yn aml, gall sefyllfaoedd o ddydd i ddydd ein galluogi i wneud mwy nag un o'r Pum Ffordd ar yr un pryd. ​

Cliciwch ar y dolenni i ddod o hyd i fwy o wybodaeth.

Oedolion
Plant a Phobl Ifanc