Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Y diweddaraf ar frechlynnau

 Mehefin/Gorffennaf 2022

Diweddariadau wythnosol ar ein cynlluniau brechu a chynnydd ar y brechiadau yng Ngogledd Cymru:

Diweddariad ar Frechu
Y diweddaraf ar frechlynnau

Rydym yn parhau i ysgrifennu at rieni plant iach rhwng 5 a 11 oed, yn eu gwahodd i drefnu apwyntiad brechu ar gyfer eu plentyn.

Diweddaraf ar Frechlynnau
Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Yn unol ag arweiniad cenedlaethol, bydd y rhaglen pigiadau atgyfnerthu ar gyfer y Gwanwyn yn dod i ben ar 30 Mehefin 2022. Bydd hyn yn caniatáu i'r sawl sy'n derbyn pigiad atgyfnerthu ar gyfer y Gwanwyn gael digon o amser rhwng dosiau os bydd y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn tybio eu bod yn gymwys i dderbyn pigiad atgyfnerthu ar gyfer hydref 2022.

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Yn unol ag arweiniad cenedlaethol, bydd cynnig y rhaglen pigiadau atgyfnerthu ar gyfer y Gwanwyn yn dod i ben ar 30 Mehefin 2022. Bydd hyn yn caniatáu i'r sawl sy'n derbyn pigiad atgyfnerthu ar gyfer y Gwanwyn gael digon o amser rhwng dosiau os bydd y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) yn tybio eu bod yn gymwys i dderbyn pigiad atgyfnerthu ar gyfer hydref 2022.