Neidio i'r prif gynnwy

Y diweddaraf ar frechlynnau

Hydref/ Tachwedd 2021

Diweddariadau wythnosol ar ein cynlluniau brechu a chynnydd ar y brechiadau yng Ngogledd Cymru:

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Rydym yn awr wedi rhoi mwy na 1.5 miliwn o frechiadau i bobl sydd yn byw neu’n gweithio yng Ngogledd Cymru.

Cyrhaeddwyd y garreg filltir sylweddol hon yr wythnos yma ac mae’n gadarnhad o waith caled ac ymroddiad parhaus ein staff a’n gwirfoddolwyr sydd wedi sicrhau bod y rhaglen frechu yn un llwyddiannus. Hoffem unwaith eto ddiolch i bawb am eu cefnogaeth ar ran pobl Gogledd Cymru.

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Hyd yma, rydym wedi rhoi pigiad atgyfnerthu i 78 y cant o oedolion cymwys, sy'n golygu ein bod ychydig ar y blaen o gymharu â'r cyfartaledd yng Nghymru.

Er gwaethaf y llwyddiant hwn, mae dal i fod rhyw 100,000 o bobl sy'n gymwys i dderbyn pigiad atgyfnerthu nad ydynt wedi dod atom eto. Rwy'n annog y bobl hyn i gofio nad yw dau ddos o frechlyn COVID-19 yn cynnig amddiffyniad cryf yn erbyn haint symptomatig oherwydd amrywiolyn Omicron.

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Hyd yma, rydym wedi rhoi mwy na 374,000 o bigiadau atgyfnerthu, gan gynnig amddiffyniad pwysig ychwanegol i 76 y cant o'r boblogaeth gymwys. Mae'n hollbwysig bod cynifer o bobl â phosibl yn cael eu brechu dros y diwrnodau sydd i ddod cyn y cynnydd disgwyliedig yn nifer yr achosion Omicron tua diwedd y mis hwn.

Y Diweddaraf ar Frechlynnau

Dros y pythefnos diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd enfawr yn nifer y bobl sy'n dod atom i dderbyn eu dos cyntaf a’u hail ddos o'r brechlyn rhag COVID-19 a nifer calonogol iawn o bigiadau atgyfnerthu.

Rhannu: