Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

29/04/22
Mae bwyd yr un mor bwysig â meddygaeth meddai pennaeth arlwyo ysbyty
29/04/22
Eid Mubarak i bawb sy'n dathlu Eid!
14/04/22
Annog y cyhoedd i ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd yn ddoeth dros benwythnos y Pasg

Ar hyn o bryd, mae galw digynsail ar draws y system iechyd a gofal cyfan ar draws Gogledd Cymru.

13/04/22
Hwb ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol i gefnogi mamau newydd a darpar famau

Bydd gwasanaeth iechyd meddwl arbenigol i famau newydd a darpar famau yng ngogledd Cymru’n cael ei ehangu’n sylweddol.

01/04/22
Heart Failure Nurse Viki Jenkins crowned Cardiovascular Nurse of the Year

Enillodd nyrs sy’n arbenigo mewn methiant y galon ac ecocardiograffeg wobr Nyrs Gardiofasgwlaidd y Flwyddyn yng ngwobrau'r British Journal of Nursing eleni.

01/04/22
"Gellid ystyried bwydo ar y fron fel triniaeth"

Mae uned y newydd-anedig flaenllaw, sydd wedi gweld cynnydd dramatig mewn cyfraddau bwydo ar y fron, am i famau ystyried bwydo babanod a anwyd cyn amser ar y fron fel “triniaeth”.

Mae uned arbenigol y newydd-anedig Ysbyty Glan Clwyd yn helpu 20% yn fwy o fabanod i ddechrau bywyd gyda buddion iechyd llaeth y fron na’r cyfartaledd cenedlaethol.