Neidio i'r prif gynnwy

Chelsea Leanne Barton, Ysbyty Gwynedd

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Cyfarfod â'r gwirfoddolwyr sy'n cefnogi unigolion mewn argyfwng yn Adrannau Achosion Brys Gogledd Cymru

Mae Chelsea Leanne Barton, sydd wedi graddio mewn Seicoleg yn dweud bod gwirfoddoli yn ei Chanolfan Mi Fedraf leol yn Ysbyty Gwynedd wedi rhoi cyfle iddi ddefnyddio ei gwybodaeth a'i sgiliau i gefnogi eraill, a'u datblygu.

Dywedodd: "Mae'r Ganolfan Mi Fedraf yn ffynnu i gefnogi unigolion, gan ddarparu clust i wrando a chefnogaeth emosiynol. Rydym yn rhoi'r gallu a'r hyder i unigolion rannu eu pryder yn gyfrinachol, a rhoi cyngor, a chyfeirio unigolion i'r cyfeiriad cywir.

"Rhan o'm swydd rwy'n ei mwynhau fwyaf yw clywed y geiriau 'diolch', a gwybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth.

"Pe byddwn yn rhoi cyngor i rywun sy'n ystyried gwirfoddoli gyda Chanolfan Mi Fedraf, byddwn yn dweud ewch amdani, a chymryd y cyfle i wneud gwahaniaeth. Mae'n hanfodol ein bod yn hybu sgyrsiau agored am iechyd meddwl, a chodi ymwybyddiaeth 'ei bod hi'n iawn i beidio â bod yn iawn."

Rhannu: