Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Ysbyty Alltwen

Cyfeiriad: Tremadog, Gwynedd, LL49 9AQ
Rhif ffôn: 03000 850 027

Gwasanaethau Ysbyty

 • Ward 18 gwely ar gyfer Gofal yr Henoed a Chleifion Meddygon Teulu
 • Adran Cleifion Allanol
 • Gwasanaeth Estyn Allan i Ofalwyr
 • Profion Wroleg wedi'u Harwain gan Nyrsys
 • Ystafell Cemotherapi a Thrallwysiadau Gwaed 
 • Uned Archwiliadau Dydd
 • Ffisiotherapi
 • Therapi Galwedigaethol
 • Podiatreg (Trin Traed)
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Tîm Datblygiad Plant
 • Tîm Iechyd Meddwl 
 • Gwasanaeth Meddygon Teulu Tu Allan i Oriau (meddyg drwy apwyntiad yn unig drwy ffonio 0300 123 5566
 • Adran Pelydr-X 

Uned Mân Anafiadau (MIU)

Mae gwybodaeth am yr Uned Mân Anafiadau ar gael yma.

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Mewn car: Dilynwch yr A487 o Gaernarfon am Borthmadog. Mae Ysbyty Alltwen ar gyrion Tremadog. Nid oes yn rhaid talu am barcio yn yr ysbyty ac mae lleoedd parcio i bobl anable yn agos at y fynedfa. 

Ar fws: Mae gwasanaethau rheolaidd bob dydd. Am fwy o wybodaeth ewch i: traveline-cymru.info