Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu â Ni

 

Goruchwylir y gwasanaeth Awdioleg yng ngogledd Cymru gan y tri phrif safle ysbyty:

Ysbyty Maelor Wrexsam
Ffordd Croesnewydd, Wrecsam LL13 7TD
BCU.AudiologyEast@wales.nhs.uk
03000 850078

Ysbyty Glan Clwyd
Ffordd Rhuddlan, Bodelwyddan, Rhyl LL18 5UJ
BCU.AudiologyCentral@wales.nhs.uk
03000 850078

Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2PW
BCU.AudiologyWest@wales.nhs.uk
03000 850078

Gogledd Powys
Ysbyty Maelor Wrecsam, Ffordd Croesnewydd, Wrecsam LL13 7TD
BCU.AudiologyEast@wales.nhs.uk
01686 613 233.

Caiff clinigau awdioleg eu cynnal hefyd yn yr holl ysbytai cymunedol ar draws Gogledd Cymru. Rhaid cael apwyntiad ar gyfer y clinigau hyn yn unig. Cysylltwch â'r Adran Awdioleg er mwyn trefnu apwyntiad. 

Mae'r Adran Awdioleg ar gau dros wyliau banc. Mae’r adran hefyd ar gau ar ychydig ddyddiau'r flwyddyn ar gyfer hyfforddiant.  Gellir dod o hyd i'r dyddiadau cau yn eich llyfr.