Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Alltwen

Cyfeiriad: Tremadog, Gwynedd, LL49 9AQ
Rhif ffôn: 03000 850 027

Gwasanaethau Ysbyty

 • Ward 18 gwely ar gyfer Gofal yr Henoed a Chleifion Meddygon Teulu
 • Adran Cleifion Allanol
 • Gwasanaeth Estyn Allan i Ofalwyr
 • Gwasanaeth Awdioleg - Mae angen apwyntiad ar gyfer y clinig Awdioleg hwn. Cysylltwch â’ch Adran Awdioleg leol i drefnu apwyntiad. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein Gwasanaethau Awdioleg.
 • Ystafell Cemotherapi a Thrallwysiadau Gwaed 
 • Uned Archwiliadau Dydd
 • Ffisiotherapi
 • Therapi Galwedigaethol
 • Podiatreg (Trin Traed)
 • Therapi Iaith a Lleferydd
 • Tîm Datblygiad Plant
 • Tîm Iechyd Meddwl 
 • Gwasanaeth Meddygon Teulu Tu Allan i Oriau (meddyg drwy apwyntiad yn unig drwy ffonio 0300 123 5566)
 • Wroleg
 • Adran Pelydr-X 

Uned Mân Anafiadau (MIU)

Mae gwybodaeth am yr Uned Mân Anafiadau ar gael yma.

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Mewn car: Dilynwch yr A487 o Gaernarfon am Borthmadog. Mae Ysbyty Alltwen ar gyrion Tremadog. Nid oes yn rhaid talu am barcio yn yr ysbyty ac mae lleoedd parcio i bobl anabl yn agos at y fynedfa. 

Ar fws: Mae gwasanaethau rheolaidd bob dydd. Am fwy o wybodaeth ewch i: Traveline Cymru