Neidio i'r prif gynnwy

Awgrymiadau Gwych ar gyfer dannedd a cheg iach

Gwybodaeth a chyngor ar ofalu am eich dannedd a’ch deintgig

  • Brwsiwch eich dannedd ddwywaith y dydd â phast danedd Fflworid.
  • Ar ôl i chi frwsio’ch dannedd, peidiwch â golchi’ch ceg â dŵr.
  • Cwtogwch ar eich cymeriant o fwydydd a diodydd llawn siŵgr.
  • Rhowch y gorau i ysmygu, ac yfwch llai o alcohol.
  • Mynychwch apwyntiadau deintyddol pan gewch wahoddiad. 

Gweler gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru am ragor o wybodaeth ynghylch ofalu am eich dannedd a’ch deintgig.