Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau i unrhyw un sy'n byw gyda symptomau am 6 mis neu fwy

Mae'r ddau gwrs  i helpu pobl sy’n byw â chyflwr iechyd corfforol neu feddyliol tymor hir i gynnal eu hansawdd bywyd a’i wella drwy hunan ofal.

 

Byw gyda Chyflwr Cronig

Trosolwg

Cwrs

Lleoliad/Fformat

Diwrnod

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Gorfen

Amser Cychwyn

Amser Gorfen

Byw gyda Chyflwr Cronig Caonolfan Adnoddau Gymunedol, Bae Cinmel  Dydd Mercher  21/02/2024 27/03/2024 10:00 12:30
Byw gyda Chyflwr Cronig Ar-Lein Dydd Mawrth 27/02/2024 09/04/2024 14:00 16:30

Cyflwyniad i Hunan-reoli

Cwrs

Lleoliad/Format

Diwrnod

Dyddiad

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Gwiriwch yn ôl am ddyddiadau pellach.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tim Hunanofal yng Ngogledd Cymru ar 03000 852280 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Yn awr gallwch drefnu eich lle ar un o’n cyrsiau iechyd a lles ar-lein.

Ein tudalen Facebook