Neidio i'r prif gynnwy

Sir y Fflint

Mind Sir y Fflint

Y Ganolfan Les,

23b Stryd Caer

Yr Wyddgrug

CH7 1EG

Gwasanaethau a ddarperir

Gwasanaethau dros y ffon/ar-lein (ariennir trwy law Canolfan y Fflint)

  • Gwybodaeth, cyngor a chyfeirio (yn ystod oriau agor safonol)
  • Galwadau rheolaidd i holi sut ydych chi dros y ffôn (gan staff neu wirfoddolwyr)
  • Monitro Gweithredol
  • Cynlluniau Gweithredu Lles (cefnogaeth un ac un/mewn grwpiau bychan)
  • Hyfforddiant hunanreoli Byw Bywyd yn Llawn (yn cynnwys cyrsiau gyda'r hwyr)
  • Grŵp Anhwylder Personoliaeth: rheoli perthnasoedd ac emosiynau seiliedig ar DBT/cefnogaeth gan gymheiriaid
  • Ffigurau Tadol (grŵp cymorth gan gymheiriaid ar gyfer tadau)
  • Grŵp darllen
  • Mynediad i grwpiau ar-lein eraill: sesiynau galw heibio / coffi a sgwrs, crefft, ymlacio, ioga ac ati

Rhif Ffôn Cyswllt

01352 974430

Diwrnodau/oriau agor

Ar hyn o bryd, ar agor trwy'r dydd bob dydd Mercher i gael cefnogaeth wyneb yn wyneb (trwy apwyntiad).  Byddwn yn agor ar ddydd Gwener yn fuan hefyd. Mae'r prif linellau ffôn ar agor o 10yb i 4yp, dydd Llun - ddydd Gwener, a dydd Sadwrn, 1yp - 4yp

Gwefan

Mind Gogledd Ddwyrain Cymru | Ar gyfer iechyd meddwl gwell (newmind.org.uk)


KIM-Treffynnon

Yr Hwb,
Park Lane,
Treffynnon
CH8 7UR

Gwasanaethau a gynigwn

cymorth dros y ffôn, ar-lein ac wyneb yn wyneb, gwybodaeth, cyfeirio, grwpiau a gweithgareddau cymunedol, gwirfoddoli, grŵp merched, cymorth i ddynion, iechyd a lles, y celfyddydau, hanes lleol, diwylliant Cymru, coginio, DIY, ffotograffiaeth, cysylltiadau cymunedol.

Rhif ffôn cyswllt

01352 872189 neu ebostiwch info@kim-inspire.org.uk.

Dyddiau/oriau agor

Swyddfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am - 4.30pm.

Hwb Cymunedol ar Ddydd Mawrth, dydd Mercher dydd Gwener 10am – 3pm, mewn amryw o leoliadau.

Gwefan:

https://www.kim-inspire.org.uk.