Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Fedra i

Sut ydych chi?

Os nad ydych chi wedi bod yn teimlo cystal ag arfer yn ddiweddar, mae Fedra i ar gael i chi.

 

Ni yw eich gwasanaeth lleol sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth ynghylch materion amrywiol sy'n effeithio ar eich iechyd meddwl megis...

  • Perthnasoedd yn chwalu
  • Anawsterau cyflogaeth
  • Gorbryder cymdeithasol
  • Galar
  • Pryderon am arian
  • Unigrwydd

Pwy ydym ni a beth ydym yn ei wneud?

Rydyn ni'n cefnogi ac yn gwella eich lles meddyliol trwy amrywiaeth o wasanaethau ledled Gogledd Cymru, sy'n cynnwys:

Fedra i: Hybiau cymunedol

Lle gallwch siarad yn agored am eich problemau a chael mynediad at y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Fedra i: Gofal sylfaenol

Bydd Therapyddion Galwedigaethol Fedra I yn cael eu recriwtio i feddygfeydd MT ar draws Gogledd Cymru o Hydref 2021 i gefnogi cleifion mewn argyfwng sy’n profi iechyd meddwl a lles gwael.

Fedra i: Weithio

Mae gwaith ‘Fedra I’ yn helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol i ddod o hyd, ac aros mewn cyflogaeth i gefnogi eu hadferiad a gwella eu lles.  

Fedra i: canllawiau hunan gymorth

Mynediad i ystod eang o ganllawiau hunangymorth.

Fedrai i: Gwybodaeth a Chyngor

Mynediad at ystod eang o wybodaeth a chyngor

Fedra i: Digidol

Gallwch gael mynediad at ystod o Gefnogaeth Ar-lein ac ar Apiau, yn ogystal â’n sesiynau rheolaidd ar zoom naill ai’n fyw neu wedi’u recordio.  

Fedra i: Hyfforddiant

Cliciwch yma i gael mynediad at ystod o wybodaeth a sesiynau hyfforddi a ddarperir gan ein partneriaid 3ydd sector.  

Fedra i: Iechyd meddwl dynion

Gwybodaeth a chyngor ar gyfer iechyd meddwl dynion

Fedra i: cymryd rhan

Gwirfoddolwch, a chymryd rhan

Fedra i: Partneriaid

Mae Fedra I yn gweithio gydag awdurdodau lleol a phartneriaid arweiniol ar draws Gogledd Cymru