Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Sir Ddinbych

Rhyl Clwyd Alyn

Adeiladau Clwyd,

Stryd Clwyd,

Y Rhyl

LL18 3LA

Gwasanaethau a ddarperir

Cefnogaeth wyneb yn wyneb, dros y ffôn a rhithwir. Gall unrhyw un alw heibio am goffi a sgwrs, bydd staff yn asesu'r unigolyn ac yn cynnig cefnogaeth emosiynol, yn cyfeirio os yw'n berthnasol, yn caniatáu mynediad at offer TG a ffonau os oes angen. Rydyn ni'n bwriadu dechrau hyrwyddo gweithgareddau dros yr wythnosau nesaf - Rhandiroedd, clwb darllen, cerdded. Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i'n cleientiaid ddefnyddio apiau lles ar eu ffonau.

Rhif Ffôn Cyswllt

07776 160664

Diwrnodau/oriau agor

Cynigir cefnogaeth wyneb yn wyneb, dros y ffôn a rhithwir ddydd Gwener, ddydd Sadwrn, ddydd Sul a dydd Llun, 10yb - 7yh.

Gwefan

 


Canolfan Gymunedol Fedrai i Prestatyn

Church Walks

Prestatyn

LL19 9BY

 01352 872189

Gwasanaethau a ddarperir

Cynigir cefnogaeth trwy grwpiau Cymunedol, Cefnogaeth Wyneb yn Wyneb a Rhithwir.  Llun - Gwener 9yb - 4.30yp. Diwrnodau Grŵp Cymunedol Prestatyn, dydd Mercher a dydd Iau, 10.30yb - 2yp.

Cefnogaeth gymunedol rhyw-benodol a chymysg.  Yn cynnwys sesiynau Iechyd a Lles. "Paned a Gwneud", dysgu sgiliau DIY. Grwpiau Iechyd Meddwl Rhithwir.  Grwpiau creadigol, yn cynnwys cynhyrchu ffilmiau byr a phynciau yn ymwneud â chelf.  Yn ogystal â sesiynau i archwilio hanes a'r byd modern.  Ein nod yw cefnogi pobl i integreiddio'n gymdeithasol, lleihau stigma iechyd meddwl a chreu cyfleoedd.