Neidio i'r prif gynnwy

Brechiadau i blant ysgol

Bydd pob plentyn o'r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 11 mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael cynnig brechlyn ffliw chwistrell trwyn di-boen yn ystod tymor yr Hydref. Mae’r brechlyn hwn yn helpu i amddiffyn plant rhag y ffliw a'r heintiau cyffredin sy’n gysylltiedig â’r ffliw. Mae hefyd yn amddiffyn aelodau eraill o’r teulu a’r gymuned ehangach sy’n agored i niwed.

Mae nyrsys ysgol hefyd yn cyflwyno rhaglen o frechiadau wedi'u targedu i bob plentyn ym mlynyddoedd wyth a naw yn ysgolion uwchradd Gogledd Cymru. Mae'n bwysig bod pobl ifanc yn cael y brechiadau hyn i helpu i'w hamddiffyn rhag canserau a chlefydau eraill.

Byddwch yn barod am wybodaeth o'r ysgol, gan gynnwys ffurflen ganiatâd, ac anogwch eich plant i gael eu brechu yn un o'n clinigau yn yr ysgol.  Os ydych chi wedi methu apwyntiad, cysylltwch â'ch nyrs ysgol neu'ch meddygfa am gyngor.

 

Brechlyn ffliw tymhorol

Bob hydref, bydd pob plentyn o'r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 11 mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn cael cynnig brechlyn ffliw chwistrell trwyn di-boen. Mae’r brechlyn hwn yn helpu i amddiffyn plant rhag y ffliw a'r heintiau cyffredin sy’n gysylltiedig â’r ffliw. Mae hefyd yn amddiffyn aelodau eraill o’r teulu a’r gymuned ehangach sy’n agored i niwed.

Gwnewch yn siŵr bod eich plant yn cael eu brechlyn ffliw yn un o'n clinigau yn yr ysgol.

 

Brechlynnau i fyfyrwyr Blwyddyn 8

Mae pob myfyriwr ym Mlwyddyn 8 yn cael cynnig brechlyn HPV. Cynigir ail ddos chwech i 12 mis yn ddiweddarach.

 

Brechlynnau i fyfyrwyr Blwyddyn 9

Mae pob myfyriwr ym Mlwyddyn 9 yn cael cynnig brechlyn MenACWY a brechlyn atgyfnerthu 3-mewn-1 i bobl ifanc yn eu harddegau.