Neidio i'r prif gynnwy

Gwnewch gais i fod yn Robin

Allwch chi fod yn Robin?

Os allwch gytuno â'r holl gwestiynau isod, yna gall ymuno â'r Robiniaid fod ar eich cyfer chi, ydych chi yn...

  • Mwynhau her newydd?
  • Hoffi helpu a bod yn gyfaill i'n cleifion neu gyfeirio ymwelwyr?
  • Rhan o dîm mewn amgylchedd clinigol?

Os ydych dros 17 mlwydd oed, yn byw yn ardal BIPBC neu'n agos a gydag ychydig o oriau i'w rhoi bob wythnos yn rheolaidd yna gall ymuno â'r Robiniaid fod ar eich cyfer chi. Caiff hyfforddiant a chymorth parhaus ei ddarparu.

Gallwch weld y swydd lawn yma.

Os hoffech wneud cais yna lawrlwythwch, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen gais.

Am fwy o wybodaeth, amlinelliad o ddyletswyddau a lefelau ymrwymiad, anfonwch e-bost a BCU.Volunteers@wales.nhs.uk.

Rhannu: