Neidio i'r prif gynnwy

Clinigau galw heibio brechu COVID-19

Gweler y wybodaeth isod yn ymwneud â lle gallwch alw heibio i dderbyn eich brechlyn rhag COVID-19 heb apwyntiad, gallwch hefyd drefnu apwyntiad ar-lein ar safleoedd eraill nad ydynt wedi'u rhestru eto isod. Gallwch fynd i unrhyw rai o’r clinigau galw heibio hyn i dderbyn eich dos cyntaf, eich ail ddos neu’r pigiad atgyfnerthu.

Gall y sawl sy'n 18 oed a hŷn sydd wedi derbyn eu hail ddos o leiaf dri mis yn ôl drefnu eu brechlyn atgyfnerthu ar-lein neu fynd i unrhyw un o'n clinigau galw heibio

Rhagor o wybodaeth am gymhwyster i dderbyn brechiadau COVID-19 ar gyfer eich dos cyntaf, ail ddos a’r pigiad atgyfnerthu.

 
Rhannu: