Neidio i'r prif gynnwy

Eich brechlyn ffliw

Mae'r ffliw yn salwch anadlol difrifol sy'n effeithio ar yr ysgyfaint a'r llwybrau anadlu. Gall arwain at gyflyrau difrifol fel broncitis a niwmonia, sy’n golygu y gallai fod angen triniaeth yn yr ysbyty.

Gall y ffliw arwain at ganlyniadau iechyd difrifol i lawer o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed.

Y ffordd orau o amddiffyn rhag y ffliw yw derbyn y brechlyn blynyddol rhag y ffliw. Gall y brechlyn eich atal rhag dal y ffliw a gall leihau difrifoldeb symptomau os byddwch yn dal y ffliw.

Y gaeaf hwn, efallai y byddwn yn gweld bod COVID-19 a'r ffliw yn cylchredeg ar yr un pryd, felly mae'n hynod bwysig amddiffyn eich hun.

Mae brechlynnau'r ffliw yn gyflym ac yn ddiogel iawn. Gallant atal salwch difrifol dros gyfnod o wythnosau, a'ch amddiffyn chi, eich teulu a'r gymuned ehangach.

Clinigau galw heibio brechu rhag y ffliw

Mae clinigau galw heibio brechu rhag y ffliw bellach ar gael i’r rhai hynny sy’n gymwys sydd heb gael eu brechiad eto.

Grwpiau blaenoriaeth: Phigiad Atgyfnerthu COVID-19

Pwy sy'n gymwys a sut i gael brechiad.

Am y brechlyn ffliw: mwy o wybodaeth

Dysgwch fwy am y brechlyn ffliw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru