Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gael eich brechlynnau rhag y ffliw a atgyfnerthu rhag COVID-19 yr Hydref hwn

Mae manylion am y grwpiau sy'n gymwys i gael brechlynnau gaeaf GIG am ddim isod

Brechlynnau ffliw a phigiad atgyfnerthu rhag COVID-19 yr Hydref sy’n cynnig yr amddiffyniad gorau rhag y firysau i chi a’r rhai sy'n annwyl i chi'r gaeaf hwn

Gall unrhyw un sy'n gymwys ar gyfer pigiad atgyfnerthu rhag COVID-19 yr Hydref alw heibio un o'n canolfannau brechu heb apwyntiad er mwyn cynyddu eu hamddiffyniad rhag y firws y gaeaf hwn. Gall pob oedolyn sy’n gymwys ar gyfer y brechiad ffliw alw heibio i un o’n clinigau i gael eu brechlyn flliw heb drefnu apwyntiad hefyd.

 

Grwpiau cymwys ar gyfer y brechlyn ffliw

 

Grwpiau cymwys ar gyfer brechlynnau ffliw a phigiad atgyfnerthu rhag COVID-19 yr Hydref

 

Ynglŷn â'r brechlynnau