Neidio i'r prif gynnwy

Cyfamod y Lluoedd Arfog

Rydym yn falch o fod wedi ymuno â Chyfamod y Lluoedd Arfog. Dyma ein haddewid i'r rhai sy'n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, a'u teuluoedd, eu bod yn cael eu trin yn deg. Rydym wedi addo anrhydeddu Cyfamod y Lluoedd Arfog a chefnogi eu cymuned drwy gydnabod gwerth Personél sy’n Gwasanaethu yn Rheolaidd a Milwyr Wrth Gefn, Cyn-filwyr a theuluoedd milwrol a’u cyfraniad i’n sefydliad a’n gwlad.

Byddwn yn sicrhau bod aelodau o’n cymuned Lluoedd Arfog yn cael cymorth i gael mynediad i’r un gwasanaethau ag unrhyw un arall yng ngogledd Cymru. 

Egwyddorion Cyfamod y Lluoedd Arfog

Drwy lofnodi Cyfamod y Lluoedd Arfog, rydym yn ymrwymedig i gynnal yr egwyddorion allweddol sef:

  • Ni ddylai unrhyw aelod o Gymuned y Lluoedd Arfog wynebu anfantais wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus a masnachol i unrhyw ddinesydd arall
  • Mewn rhai amgylchiadau gall triniaeth arbennig fod yn briodol yn enwedig i'r rhai sydd wedi'u hanafu neu mewn profedigaeth.

Dangos ein Hymrwymiad

  • Hyrwyddo’r ffaith ein bod yn sefydliad sy’n Gyfeillgar i’r Lluoedd Arfog;
  • Ceisio cefnogi cyflogaeth cyn-filwyr hen ac ifanc sy’n gweithio gyda’r Bartneriaeth Pontio Gyrfa (CTP), er mwyn sefydlu llwybr cyflogaeth wedi’i deilwra ar gyfer y rhai sy’n Gadael Gwasanaeth;
  • Ymdrechu i gefnogi cyflogaeth briod a phartneriaid y Lluoedd Arfog;
  • Ceisio cynnig rhywfaint o hyblygrwydd wrth ganiatáu gwyliau i wŷr/gwragedd a phartneriaid y Lluoedd Arfog cyn, yn ystod ac ar ôl lleoli partner
  • Ceisio cefnogi ein gweithwyr sy’n dewis bod yn aelodau o’r lluoedd wrth gefn, gan gynnwys trwy ddarparu ar gyfer eu hyfforddiant a’u datblygiad lle bo modd;
  • Cynnig cefnogaeth i’n cadetiaid lleol, naill ai yn ein cymuned leol neu mewn ysgolion lleol lle bo modd;
  • Anelu at gymryd rhan weithredol yn Niwrnod y Lluoedd Arfog;
  • Cynnig gostyngiad i aelod o Gymuned y Lluoedd Arfog

Byddwn yn darparu diweddariadau ar ein hymrwymiadau yma ar ein gwefan a byddwn yn gwahodd adborth gan gymuned y Gwasanaeth a'n defnyddwyr gwasanaeth ar ein perfformiad.