Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth Cyflogaeth a Chyflog

Dyma'r dudalen ble rydym yn cyhoeddi ein Gwybodaeth Cyflogaeth a Chyflog.

Adroddiadau cyflogaeth ar ffurf data agored 2019/20: Gallwch ddefnyddio ac ail-ddefnyddio'r data hwn yn rhad ac am ddim ac ar unrhyw ffurf neu gyfrwng, o dan dermau'r  Trwydded Agored Llywodraeth.

Adran 1: Gwybodaeth am Gyflogaeth

Pobl wedi eu cyflogi gan BIPBC

Adran 2: Sylwebaeth

Yma rydym yn darparu sylwebaeth ar adroddiadau cyflogaeth a gyhoeddir eleni.