Gweithdrefnau gweithredu safonol ar gyfer gweithwyr cefnogi gofal iechyd lefel 2 GIG a heb fod yn y GIG

Yn ystod COVID 19 – Yn dilyn asesiad risg, mae BIPBC wedi llacio gofynion QCF o lefel 3 i lefel 2 i gefnogi cleifion yn ystod y pandemig i staff y GIG. 

Rhaid cymeradwyo hyn gan y Nyrs Gyfarwyddwr Ardal ac ychwanegu at gofrestr risg y safle. Adolygir hyn yn Ebrill 2021.

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) ar gyfer ddefnyddio adrenalin (epinffrin) gan ddefnyddio chwistrellwr awtomatig (dyfais bin) mewn lleoliadau cymunedol

Dulliau Gweithredu Safonol (SOPs) ac offer asesu cymhwysedd i roi meddyginiaeth neu feddyginiaethau trwy'r geg, mewn dosiau hylifol neu solet mewn lleoliadau cymunedol

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer mewnanadlu gan roi hufen / eli neu drwyth mewn lleoliadau cymunedol

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi Eli neu Gel Llygaid mewn lleoliadau cymunedol

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi diferion llygaid yn yr gymyned

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi diferion trwynol mewn lleoliadau cymunedol

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a’r offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi diferion clust mewn lleoliadau cymunedol

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer mewnanadlu gan ddefnyddio nebiwlydd dos wedi'i fesur (MDI) mewn lleoliadau cymunedol

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi meddyginiaeth I'w mewnanadlu gan ddefnyddio nebiwlydd mewn lleoliadau cymunedol

Gweithdrefnau Gweithredu Safonol (SOPs) a'r offer asesu cymhwysedd ar gyfer Patsys Trawsgroenol mewn lleoliadau cymunedol

Rhannu: