Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwiliad Gwaed Heintiedig

Bydd adroddiad terfynol yr Ymchwiliad Gwaed Heintiedig wedi cael ei gyhoeddi ar ddydd Llun, 20 Mai 2024 yn dilyn ymchwiliad statudol cyhoeddus annibynnol yn ymwneud â’r defnydd o waed heintiedig.  

Sefydlwyd yr ymchwiliad yn 2017 i ymchwilio i sut y daeth miloedd o bobl ledled y Deyrnas Unedig i gael eu heintio â HIV a/neu Hepatitis C drwy gynhyrchion gwaed halogedig rhwng 1970 a 1991. Roedd hyn yn cynnwys cleifion a dderbyniodd gynhyrchion gwaed tra’r oeddent yn derbyn gofal gan sefydliadau etifeddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mae’n ddrwg gennym am y niwed, y boen a’r dioddefaint a achoswyd i gleifion a’u hanwyliaid.

Rydym wedi cefnogi’r Ymchwiliad Gwaed Heintiedig yn llwyr a byddwn yn parhau i roi cymorth i’r sawl sydd ag anhwylderau gwaedu ac unrhyw un y mae’r trallwysiadau hyn wedi effeithio arnynt.

Mae rhagor o wybodaeth am yr ymchwiliad ar gael ar infectedbloodinquiry.org.uk.  

Os ydych chi'n poeni eich bod chi neu un o'ch anwyliaid wedi cael eich effeithio gan gynhyrchion gwaed halogedig, gallwch gysylltu â Llinell Gymorth yr Ymchwiliad Gwaed Heintiedig ar 0300 0840 088. Mae’r Llinell Gymorth ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm ac ar benwythnosau rhwng 9am a 2pm. Bydd y Llinell Gymorth yn agor ddydd Llun, 20 Mai.

 

Os ydych chi’n poeni am gael eich heintio a/neu eich effeithio, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: Pryderon ynglŷn â chael eich heintio a/neu eich effeithio

Gallwch ddod o hyd i restr o gwestiynau cyffredin isod: