Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad Therapïau Seicolegol yng Ngogledd Cymru

Rydym ni'n benderfynol o wella argaeledd therapïau seicolegol, ac rydym yn cydnabod bod rhai pobl yn ein cymunedau ar hyn o bryd yn wynebu arosiadau hir am gymorth.

Mae hon yn her yr ydym yn ei rhannu gyda darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl y GIG ledled y DU, ac mae hefyd yn faes blaenoriaeth i Lywodraeth Cymru.

Nid ydym wedi celu'r ffaith ein bod wedi comisiynu adolygiad allanol o amrywiaeth, effeithiolrwydd a mynediad presennol o ran therapïau seicolegol yng Ngogledd Cymru.

Canfu'r adroddiad hwn fod enghreifftiau lawer o arfer positif ac arloesol yn cael eu rhoi ar waith ar draws ein gwasanaethau. Hefyd gwnaeth dynnu sylw at rai materion heriol yr ydym yn benderfynol o fynd i'r afael â nhw gyda'n gilydd trwy roi argymhellion yr adroddiad ar waith yn llawn.

Adolygiad Therapïau Seicolegol yng Ngogledd Cymru

Rhannu: