Neidio i'r prif gynnwy

Dweud Eich Dweud

Mae eich barn yn hanfodol wrth i ni amlinellu ein strategaeth hir dymor am y blynyddoedd sydd i ddod.

Rhwng 15 Medi a 27 Hydref, helpwch ni i siapio ein cynllun trwy rannu eich profiadau a’ch sylwadau ar ein nodau a’n blaenoriaethau. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch y cynllun ar ein gwefan er mwyn cael dweud eich dweud:

Byddwn yn cyhoeddi crynodeb o’ch adborth, ac yn dangos sut yr ydym wedi cymryd eich sylwadau i ystyriaeth. Mae’r wybodaeth hefyd ar gael drwy’r platform Wakelet ar ffurf testun yn cael ei ddarllen yn uchel a ieithoedd eraill

Mae gwybodaeth hawdd ei darllen a BSL ar gael. Os hoffech gael gwybodaeth ar ffurf hygyrch neu os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, anfonwch ebost.

Fel arall, os byddai'n well gennych siarad â sefydliad annibynnol, gallwch gysylltu â'r Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yn gyfrinachol.

E-bost
 yourvoice@wales.nhs.uk
Cyfeiriad
Mrs Carol Williams, Dirprwy Brif Swyddog, Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru, 11 Llys Castan, Ffordd y Parc, Parc Menai, Bangor, LL57 4FH
Ffôn
01248 679284 (Mae gwasanaeth peiriant ateb ar waith. Caiff negeseuon eu gwirio’n rheolaidd gan staff sy’n anelu at ddychwelyd eich galwad erbyn y diwrnod gwaith nesaf).

Rhannu: