Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Ysbyty Dolgellau

Ar gau.  

Cyfeiriad: Dolgellau, Gwynedd, LL40 1NT
Rhif Ffôn: 01341 422 479

Gwasanaethau Ysbyty

 • Mae gan Ysbyty Dolgellau welyau cleifion mewnol.  Mae gofal yn cael ei roi gan staff Nyrsio, Meddygon Ymgynghorol a Meddygon Teulu.
 • Uned Ffisiotherapi
 • Uned Therapi Galwedigaethol
 • Therapi Iaith
 • Dieteteg
 • Uned i Henoed Eiddil eu Meddwl
 • Uned Mamolaeth
 • Adran Cleifion Allanol
 • Gwasanaeth Trin Traed
 • Gwasanaethau Deintyddol
 • Mae'r gwasanaeth hefyd yn darparu canolfan ar gyfer Gwasanaeth Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu
 • Cyfleusterau Pelydr-X

Uned Mân Anafiadau (MIU)

Mae gwybodaeth am yr Uned Mân Anafiadau ar gael yma.

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru bellach yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Mewn car: Dilynwch yr A470 i Ddolgellau. Trowch i mewn i Stryd Smithfield, trowch i'r chwith i mewn i Pont yr Aran. Trowch i'r dde i Fron Serth yna trowch i'r dde i Rhodfa'r Ysbyty.

Ar fws: Mae gwasanaethau rheolaidd bob dydd. Am fwy o wybodaeth ewch i: traveline-cymru.info