Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Dolgellau a Bermo, Dolgellau

Sylwer
Rydym yn cau’r Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Dolgellau a Bermo dros dro. Mae hyn yn rhan o’n cynlluniau i reoli’r ymateb i COVID-19 yn ein cymunedau. Am y tro, rydym wedi cyfuno ein hadnoddau mân anafiadau i’r Ysbyty Alltwen, sy’n gallu rhoi gofal a chymorth gydag amrywiaeth o fân anafiadau.

Cyfeiriad: Dolgellau, Gwynedd, LL40 1NT
Rhif Ffôn: 01341 422 479

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 

Cyfleusterau Ysbyty Dolgellau Bermo

Mae gan Ysbyty Dolgellau welyau cleifion mewnol.  Mae gofal yn cael ei roi gan staff Nyrsio, Meddygon Ymgynghorol a Meddygon Teulu.

 • Uned Ffisiotherapi
 • Uned Therapi Galwedigaethol
 • Therapi Iaith
 • Dieteteg
 • Uned i Henoed Eiddil eu Meddwl
 • Uned Mamolaeth
 • Adran Cleifion Allanol
 • Gwasanaeth Trin Traed
 • Gwasanaethau Deintyddol
 • Mae'r gwasanaeth hefyd yn darparu canolfan ar gyfer Gwasanaeth Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu
 • Cyfleusterau Pelydr-X

X-Ray Department opening times:

 • Dydd Llun - 1pm - 4pm
 • Dydd Mawrth - 9am - 12pm
 • Dydd Mercher - 12pm - 4pm
 • Dydd Iau - 9am - 4pm
 • Dydd Gwener - 9am - 12pm

Uned Mân Anafiadau (MIUs)
Mae'r uned yma ar agor o 
8am - 8pm, 7 diwrnod yr wythnos  
Rhif Ffôn: 01341 422 479


Gall Unedau Mân Anafiadau (MIU) helpu gydag anafiadau llai difrifol fel:

· Streifiadau
· Briwiau neu grafiadau
· Llosgiadau
· Rhywbeth yn y llygad
· Brathiadau a phigiadau pryfed
· Mân anafiadau i'r pen

Nid oes angen apwyntiad, ac fel arfer, gallant gynnig amseroedd aros byrrach o lawer na'n prif adrannau achosion brys sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd wedi'u hanafu'n fwy difrifol.

Mae Unedau Mân Anafiadau yn ein hysbytai cymuned ategol ar draws Gogledd Cymru, yng Nghaergybi, Pwllheli, Dolgellau, Tremadog, Tywyn, Llandudno, Dinbych, Treffynnon a'r Wyddgrug.

Llwythwch yr ap 'Live Wait Times' i lawr 
Gallwch weld yr amseroedd aros byw a chael gwybodaeth am eich Uned Mân Anafiadau agosaf yng Ngogledd Cymru drwy lwytho’r ap 'Live Wait Times' i lawr am ddim ar eich ffôn clyfar neu’ch dyfais tabled. Mae’r ap ar gael ar gyfer dyfeisiau Android ac Apple

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 111
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: