Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Rhuthun

Cyfeiriad: Stryd Llanrhydd, Rhuthun, LL15 1PS
Rhif ffôn: 03000 850 025

Gwasanaethau Ysbyty

 • Gwelyau cleifion mewnol 
 • Clinigau cymunedol a chleifion allanol gyda Meddygon Ymgynghorol 
 • Ffisiotherapi cleifion allanol a mewnol
 • Gwasanaethau Awdioleg - Mae angen apwyntiad ar gyfer y clinig Awdioleg hwn. Cysylltwch â’ch Adran Awdioleg leol i drefnu apwyntiad. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein Gwasanaethau Awdioleg.
 • Therapi Galwedigaethol
 • Podiatreg
 • Nyrsys Ardal
 • Adran Therapïau
 • Gwasanaeth fflebotomi - rhaid cael apwyntiad
 • Bydwragedd

Cyfleusterau

 • Bydd siop fach yr ysbyty ar agor pan fydd y clinigau ar agor, yn ystod y prynhawn ac ar benwythnosau 

Ymweliadau ag Ysbytai

Mae gwybodaeth am ymweld â'n safleoedd ysbyty ar gael yma. 

Mae pob un o'n safleoedd ysbyty yng Ngogledd Cymru yn ddi-fwg, gallai unrhyw un sy'n cael ei ganfod yn torri'r gyfraith trwy ysmygu ar diroedd ysbytai wynebu dirwy o £100, y gellir ei gorfodi'n gyfreithiol.

Sut i gyrraedd

Ar y ffyrdd: Oddi ar yr A494 yn Rhuthun, cymerwch yr A525 ar hyd Ffordd yr Orsaf i Stryd y Ffynnon, yna trowch i’r chwith i Stryd Llanrhydd. Mae’r troad i’r ysbyty i’r chwith ger yr ysgol. Am fwy o gyfarwyddiadau, ewch i streetmap.co.uk

Ar y trên: Dim gwasanaeth trên

Ar y bws: Dim gwasanaeth bws