Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Cymuned Rhuthun

Cyfeiriad: Stryd Llanrhydd, Rhuthun, LL15 1PS
Rhif ffôn: 03000 850 025

Mae hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda 

Cyfleusterau Ysbyty Cymuned Rhuthun 

  • Gwelyau cleifion mewnol 
  • Clinigau cymunedol a chleifion allanol gyda Meddygon Ymgynghorol 
  • Ffisiotherapi cleifion allanol a mewnol
  • Therapi Galwedigaethol
  • Podiatreg
  • Nyrsys Ardal
  • Adran Therapïau
  • Gwasanaeth fflebotomi - rhaid cael apwyntiad
  • Bydwragedd


Lluniaeth

  • Bydd siop fach yr ysbyty ar agor pan fydd y clinigau ar agor, yn ystod y prynhawn ac ar benwythnosau 

Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.

GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif Ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd

Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy. 

Rhannu: