Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Iechyd Llangollen

Cyfeiriad: Heol Esgob, Llangollen, Sir Ddinbych, LL20 8RZ
Rhif Ffôn: 01978 860 625

Me hwn yn safle di-fwg. Peidiwch ag ysmygu yn y drysau, yn yr adeiladau nac ar y tir os gwelwch yn dda. 


Cyfleusterau yng Nghanolfan Iechyd Llangollen:

 • Clinigau diabetes, asthma a COPD
 • Clinigau Datblygiad Plant ac Imiwneiddiad
 • Dulliau Atal Cenhedlu a Therapi Amnewid Hormonau (HRT):
 • Mân Lawfeddygaeth
 • Pigiadau Zoladex
 • Monitro ECG
 • Prawf Warfarin a dos warfarin
 • Profion yn agos at y Claf
 • Cyngor ar deithio (caniatewch wyth wythnos cyn i chi deithio i sicrhau yswiriant digonol)
 • Brechiadau rhag y ffliw
 • Cyngor ar roi'r gorau i ysmygu
 • Tynnu Gwaed: Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener, 8.30am-11.30am
 • Mân Anafiadau: Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am-5.00pm
Eich gwasanaethau iechyd lleol 
Mae cyngor a gwybodaeth am eich gwasanaethau iechyd lleol a lle i fynd os nad ydych chi’n siŵr ar gael yma.
GIG 111 Cymru
Gwefan: 
https://111.wales.nhs.uk/
Rhif ffôn: 0845 46 47
Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig gwybodaeth a chyngor cyfrinachol am iechyd, 24 awr y dydd.
Mae gwybodaeth, cyngor a llinellau cymorth hefyd ar gael yma ar gyfer iechyd meddwl, alcohol, dementia a mwy.