Neidio i'r prif gynnwy

GIG 111 Cymru

Bydd y gwasanaeth hwn yn lansio yng Ngogledd Cymru ar 22 Mehefin 2021 am 12pm.

Gallwch nawr ffonio 111 i gael mynediad am ddim at ofal brys y tu allan i oriau a chefnogaeth ac arweiniad meddygol rownd y cloc. Mae’r rhif hawdd ei gofio hwn am ddim ac mae’n darparu mynediad ar gyfer y gwasanaethau MT y Tu Allan i Oriau a’r cyngor iechyd a ddarparwyd yn flaenorol gan Galw Iechyd Cymru.  Mae’n helpu cleifion i gael yr wybodaeth, arweiniad a’r driniaeth gywir yn y lle cywir ar yr amser cywir.

Ynghylch GIG 111 Cymru

Mae’r rhif yma am ddim i’w ffonio o linellau tir a ffonau symudol ac mae’n cyfuno’r gwasanaethau a gynigiwyd yn flaenorol gan Galw Iechyd Cymru a’r gwasanaeth MT y tu allan i oriau.

Mae’r rhif ar gael 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos ac mae’n cynnig arweiniad a gofal ar gyfer problemau meddygol brys heb fod yn argyfwng.

Ar gyfer cyngor ar-lein gan gynnwys gwirwyr symptomau a gwasanaethau lleol gweler GIG 111 Cymru ar-lein.

Gweler ein cwestiynau cyffredin ynghylch GIG 111 Cymru am fwy o wybodaeth.

Pryd ddylwn i ffonio GIG 111 Cymru.

Ffoniwch GIG 111 Cymru os yw’ch cyflwr yn un brys os nid yw’n fygythiad i fywyd yn eich tyb chi neu os byddwch angen sylw meddygol brys gan Feddyg Teulu y tu allan i’w horiau agor arferol ac ni all aros hyd nes y diwrnod gwaith nesaf.  Ffoniwch 999 mewn argyfwng meddygol.  

Bydd eich galwad yn cael ei ateb gan dderbynnydd galwadau a fydd yn cymryd rhywfaint o fanylion.  Byddwch wedyn yn cael cynnig arweiniad a chefnogaeth, a’ch cyfeirio at y gwasanaeth mwyaf priodol, neu gynnig apwyntiad yn un o’n canolfannau gofal cychwynnol.  Os yw’r MT yn meddwl bod angen, gellir trefnu ymweliad â’ch cartref.  

Dewch i wybod mwy am wasanaethau lleol eraill ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys Fferyllfeydd a hunan ofalUnedau Mân AnafiadauGwasanaeth Deintyddol Brys a chefnogaeth iechyd meddwl.   

 
Rhannu: