Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol

Adnoddau eraill am fwyd a maetheg

  • Canllaw Bwyta’n Iach - Y Canllaw Bwyta’n Iach, sy’n eich helpu i fwyta deiet iach a chytbwys
  • Bwyta’n Iach GIG – Gwybodaeth am fwyta deiet cytbwys, pa grwpiau bwyd i’w bwyta a mwy.
  • Ffeithiau bwyd gan Gymdeithas Ddeieteg Prydain (BDA) – Gwybodaeth i’ch helpu i ddysgu am y ffyrdd gorau o fwyta ac yfed i gadw’ch corff yn heini ac iach.
  • Cynllun Cychwyn Iach – Yn darparu talebau i fenywod beichiog a theuluoedd cymwys i brynu llaeth, ffrwythau, llysiau a chodlysiau mewn siopau lleol. Mae teuluoedd hefyd yn derbyn talebau ar gyfer fitaminau atodol yn rhad ac am ddim trwy’r cynllun.
  • Help â fy Mhwysau – Ystod o wasanaethau i oedolion yng Ngogledd Cymru sydd angen colli pwysau am resymau iechyd. Darparu’r offer a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar gyfer colli pwysau yn llwyddiannus, mewn ffordd gynaliadwy yn canolbwyntio ar hybu iechyd a lles.