Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Profedigaeth

Gall bywyd fod yn anodd ac yn straen yn dilyn marwolaeth rhywun agos. Bydd nifer o bethau ymarferol o bosibl angen eu gwneud mewn cyfnod byr o amser. Bydd raid i chi hefyd ymdopi gyda theimladau o golled a newid a ddaw yn sgil galar.

Pwy ydyn ni

Lleolir Gwasanaethau Profedigaeth yn y tri Ysbyty Cyffredinol Dosbarth. Mae ein staff yma i gynnig gwybodaeth bellach, cyngor a chymorth.

Yr hyn rydym yn ei wneud

  • Rydym yn cynnig cymorth ar gyfer:
  • Cysylltu â Threfnydd Angladdau
  • Cael gweld corff yr unigolyn agos yn yr ysbyty
  • Rhoi Meinwe
  • Casglu Tystysgrif Feddygol Marwolaeth
  • Cyfeirio at y Crwner
  • Cofrestru’r Farwolaeth

Cefnogaeth mewn Profedigaeth

Rydym hefyd yn gallu cynnig cefnogaeth yn dilyn eich profedigaeth gyda gwybodaeth am alar a cholled.            

Sut i gysylltu â ni

Mae’r Swyddfeydd Profedigaeth ar agor 10am – 4pm, dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am Wyliau Banc).

Ysbyty Glan Clwyd - 01745 534 147

Ysbyty Gwynedd - 01248 384 384 ext: 5982

Ysbyty Maelor Wrecsam - 01978 725 327