Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Cysylltu gyda'n gwasanaethau Endosgopi

Mae ein timau gweinyddol Endosgopi yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 5pm, os ydych chi’n dymuno newid dyddiad eich apwyntiad neu am holi unrhyw gwestiynau anfeddygol ynghylch eich ymweliad. 

Ysbyty Gwynedd

Derbynfa Endosgopi: 03000 851218

Tîm Bwcio’r Uned Endosgopi: 01248 385066 / 01248 384783 / 01248 385313

Ysbyty Glan Clwyd

Derbynfa’r Uned Endosgopi: 01745 534407 / 01745 534408

Tîm Bwcio’r Uned Endosgopi: 01745 534408

Ysbyty Maelor Wrecsam

Derbynfa’r Uned Endosgopi: 03000 857714

Tîm Bwcio’r Uned Endosgopi: 03000 857722

Os oes gennych chi unrhyw bryderon ynghylch y gwasanaeth ac yn dymuno siarad â rhywun yn dilyn eich ymweliad, cysylltwch gyda’n Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion.