Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Gwasanaeth Mewnblaniadau Clyw

Ynglŷn â'n Gwasanaeth Mewnblaniadau Cochlea

Dechreuodd Gwasanaeth Mewnblaniadau Cochlea Gogledd Cymru, sydd wedi'i leoli yn Ysbyty Glan Clwyd Bodelwyddan, ym 1990 ac rydym wedi rhoi mewnblaniadau i dros 450 o bobl dros y 30 mlynedd diwethaf. Rydym yn un o'r 23 o Wasanaethau Mewnblaniadau Cochlea arbenigol y GIG yn y DU ac rydym yn darparu gwasanaethau ar gyfer Gogledd Cymru a rhan o Ogledd-orllewin Lloegr. Rydym yn dîm cyfeillgar ac rydym yn hyderus y byddwn yn gwneud i chi deimlo ein bod yn gwrando arnoch a bod croeso i chi yn ein gwasanaeth.

Ein nod yw cynnig asesiad unigol sy'n mynd i'r afael â'ch anghenion personol o ran eich clyw a'r effaith y gallai hyn ei gael ar ansawdd eich bywyd. Rydym yn ymwybodol y gallai dderbyn cyfeiriad am asesiad mewnblaniad cochlea fod ychydig yn frawychus i rai pobl, ond hoffem roi sicrwydd i chi nad oes unrhyw rwymedigaeth ynghlwm wrth ddod ag asesiad a chi biau'r penderfyniad yn y pen draw - rydym ni yma i'ch arwain a'ch cynghori o ran gwneud y penderfyniad cywir i chi.

Proses Gyfeirio

Os yw'ch Awdiolegydd lleol neu'ch meddyg ENT yn teimlo ei bod yn briodol gwneud hynny, efallai y byddant yn trafod cyfeiriad am asesiad mewnblaniad cochlea gyda chi.

Os penderfynwch gael asesiad am fewnblaniad cochlea, bydd eich awdiolegydd/meddyg ENT yn eich cyfeirio atom am asesiad a byddwch yn derbyn apwyntiad i ddod am asesiad cychwynnol am fewnblaniad cochlea o fewn ychydig wythnosau.

Ochr yn ochr â'r llythyr apwyntiad, efallai y byddwch yn derbyn holiaduron a byddem yn ddiolchgar pe baech cystal â'u cwblhau cyn yr apwyntiad.

Os bydd angen i ni drefnu dehonglydd ar gyfer eich apwyntiad neu i roi cymorth gyda chludiant ysbyty, cysylltwch â ni.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01745 448 740 est 6061
Ffôn Symudol (Neges Destun): 07557 312 522
E-bost: cochlear.implant-enquiries@wales.nhs.uk