Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Chysylltu â Ni

 

Goruchwylir y gwasanaeth Awdioleg yng ngogledd Cymru gan y tri phrif safle ysbyty:

Ysbyty Maelor Wrexsam
Croesnewydd Rd, Wrexham LL13 7TD
BCU.AudiologyEast@wales.nhs.uk
01978 725 304

Ysbyty Glan Clwyd
Rhuddlan Rd, Bodelwyddan, Rhyl LL18 5UJ
BCU.AudiologyCentral@wales.nhs.uk
01745 448 788 x6062

Ysbyty Gwynedd
Penrhosgarnedd, Bangor LL57 2PW
BCU.AudiologyWest@wales.nhs.uk
01248 384 020

gogledd Powys
Ysbyty Maelor Wrexsam, Croesnewydd Rd, Wrexham LL13 7TD
BCU.AudiologyEast@wales.nhs.uk
01686 613 233.

Caiff clinigau awdioleg eu cynnal hefyd yn yr holl ysbytai cymunedol ar draws Gogledd Cymru. Rhaid cael apwyntiad ar gyfer y clinigau hyn yn unig. Cysylltwch â'r Adran Awdioleg er mwyn trefnu apwyntiad. 

Mae'r Adran Awdioleg ar gau dros wyliau banc. Mae’r adran hefyd ar gau ar ychydig ddyddiau'r flwyddyn ar gyfer hyfforddiant.  Gellir dod o hyd i'r dyddiadau cau yn eich llyfr.