Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau Diabetes

Mae'r cyrsiau Hunanrheoli Diabetes ac  X-PERT Diabetes i helpu pobl sy'n byw â diabetes math 2 i gynnal eu hansawdd bywyd a'i wella drwy hunanreolaeth.

 

Byw gyda Diabetes Math 2

Trosolwg

Cwrs

Lleoliad / Fformat

Diwrnod

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Gorffen

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

Byw gyda Diabetes Math 2 Ar - Lein Dydd Mawrth 27/02/2024 09/04/2024 10:00 12:30

X-PERT Diabetes

Taflen

Cwrs

Lleoliad / Fformat

Diwrnod

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Gorffen

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

X-PERT Diabetes Ar-lein Dydd Mawrth 20/02/2024 02/04/2024 18:00 20:30
X-Pert Diabetes Ar-Lein Dydd Mercher 06/03/2024 17/04/2024 09:30 12:00

 

X-PERT Inswlin

Mae X-PERT Inswlin yn gwrs ar gyfer pobl sy'n byw gyda diabetes math 2 ac sy'n ddibynnol ar inswlin. 

Taflen

Cwrs

Lleoliad / Fformat

Diwrnod

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Gorffen

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

X-Pert Inswlin Ar-lein Dydd Iau 06/06/2024 18/07/2024 14:00 16:30

X-PERT Pwysau

Cwrs i helpu pobl sy'n byw gyda diabetes i reoli eu pwysau mewn ffordd iach yw X-PERT Pwysau.

Cwrs

Lleoliad / Fformat

Diwrnod

Dyddai Cychwyn

Dyddiad Gorffen

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

X-Pert Pwysau Ar-Lein Dydd Mercher  03/04/2024 26/06/2024 15:30 17:00

 

STANCE – Bod yn Iach, Fy Nhraed Iach

Mae STANCE yn gwrs i unrhyw un sy'n byw gyda diabetes i wella eu gallu i reoli iechyd eu traed.

Taflen

Cwrs Lleoliad / Fformat

Diwrnod

Dyddiad

Amser Cychwyn

Amser Gorffen

STANCE Eglwys St Margaret, Wrecsam Dydd Gwener 08/03/23 10:30 12:00

Gwiriwch yn ôl am ddyddiadau pellach. 

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tim Hunanofal yng Ngogledd Cymru ar 03000 852281 / 852280 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Yn awr gallwch drefnu eich lle ar un o’n cyrsiau iechyd a lles ar-lein.

Ein tudalen Facebook