Neidio i'r prif gynnwy

Gwynedd

Bangor

Canolfan Maesgeirchen
23 Llys Dylan
Bangor LL57 1LT

Gwasanaethau a ddarperir

 • galwch heibio unrhyw bryd rhwng ddydd Llun, dydd Mercher, dydd Iau 9am – 5pm am gyngor a chefnogaeth.
 • Grwpiau wythnosol amrywiol-
 • Ioga, Zumba, grŵp cerdded, rhywedd, gwau a gwnïo.

Rhif Ffôn Cyswllt
ICAN cyswllt Delyth Russell
Rhif Ffôn Cyswllt07765893655
E-bost: Delyth.russell@gisda.co.uk


Canolfan Felin Fach

Mount Pleasant,

Stryd Penlan,

Pwllheli

LL53 5DE

Gwasanaethau a ddarperir

Canolfan Gymunedol Felin Fach Pwllheli

Croeso i Ganolfan Gymunedol Pwllheli - Dyma'r gweithgareddau sydd ar gael y mis hwn. Gallwch chi hefyd alw heibio unrhyw bryd rhwng 10yb a 5yh i gael cyngor a chefnogaeth ar unrhyw fater sy'n achosi pryder. Bydd gennym ni amser bob amser i gael paned a sgwrs. 01758 701611 info@canolfanfelinfach.com

Dydd Llun

 • 10yb-12yp Rheoli gorbryder a ffyrdd o fyw
 • 2-4yp Magu Hyder a Ffyrdd o Fyw Cadarnhaol
 • 6 sesiwn wythnosol - mae angen archebu lle

Dydd Mawrth

 • 11-12 Grŵp Adfer - Cysylltwch â'r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth

Dydd Mercher

 • 11yb-2yp Addysg Oedolion Cymru/Celf a Chrefft
 • 12-2yp Woodys Lodge ar ddydd Mercher cyntaf bob mis
 • 6yh-8yh Grŵp Adfer

Dydd Iau

 • 12-4yp Gyrfa Cymru bob yn ail ddydd Iau (A oes angen help arnoch i fynd yn ôl i'r gwaith? Help gyda hyfforddiant, Llunio CV)
 • 12:30-1:30 Coleg Meirion Dwyfor, Sgiliau TG
 • 2-3:30yp Lles
 • 1-3yp Garddio (yn dibynnu ar y tywydd)

Dydd Gwener

 • 10:30-3yp Grŵp Celf

Rhif Ffôn Cyswllt

01758 701611

Diwrnodau/oriau agor

agor i ddydd Llun – dydd Iau 9am – 5pm, dydd Gwener 9am – 3pm. Mae'r holl wasanaethau'n cael eu cynnig dros y ffôn ar hyn o bryd ond byddwn ni'n gweld pobl wyneb yn wyneb mewn argyfyngau .

Gwefan


Pwllheli

GISDA
25 Gaol Street
Pwllheli
Gwynedd

LL53 5DB

Gwasanaethau a ddarperir

 • Cefnogaeth un ac un - cyngor a chymorth
 • Gweithiwr atal digartrefedd
 • Cefnogaeth i rieni ifanc
 • Cefnogaeth a phrosiect ieuenctid LGBTQ+
 • Cymorth ynghylch cyflogadwyedd
 • Cyfleoedd amrywiol h.y., hyfforddiant, gwirfoddoli, profiad gwaith mewn canolfan hyfforddi arlwyo / caffi
 • Llinell ffôn 24 awr/7 diwrnod yr wythnos 01286671153

Rhif Ffôn Cyswllt

01286 671153

Diwrnodau/oriau agor

Ar agor ddydd Llun, dydd Iau, dydd Gwener 9am – 5pm

Gwefan

GISDA - Cynnig cyfle i Bobl Ifanc fyw yn annibynnol


Caernarfon

GISDA Caernarfon
23 Bont Bridd,
Caernarfon
LL55 1AB

Gwasanaethau a ddarperir

 • Cefnogaeth un ac un - cyngor a chymorth
 • Gweithiwr atal digartrefedd
 • Cefnogaeth i rieni ifanc
 • Cefnogaeth a phrosiect ieuenctid LGBTQ+
 • Cymorth ynghylch cyflogadwyedd
 • Cyfleoedd amrywiol h.y., hyfforddiant, gwirfoddoli, profiad gwaith mewn canolfan hyfforddi arlwyo / caffi
 • Llinell ffôn 24 awr/7 diwrnod yr wythnos 01286671153

Rhif Ffôn Cyswllt

01286  671153

Diwrnodau/oriau agor

Ar agor ddydd Llun – dydd Gwener 9am – 5pm - cyswllt wyneb yn wyneb ar gael

Gwefan

GISDA - Cynnig cyfle i Bobl Ifanc fyw yn annibynnol


Blaenau Ffestiniog

Canolfan Lles Tan y Maen,

Stryd yr Eglwys

Blaenau Ffestiniog

LL41 3HB

Gwasanaethau a ddarperir

Canolfan Cefnogaeth MIFEDRAF

 • Mae Canolfan TYM ym Mlaenau Ffestiniog ar agor ddydd Llun, ddydd Mawrth a dydd Iau 10-4
 • Grŵp Celf Therapiwtig - Dydd Mawrth 1-3
 • Grŵp Gardd Gymunedol, dydd Mawrth a dydd Iau 10:30-2:30
 • Grŵp Siediau Dynion, dydd Mawrth a dydd Iau 10:30-2:30
 • Mae Cymorth Unigol ac mewn Grwpiau hefyd ar gael yn Nolgellau a Thywyn
 • Cymorth â Well-Appy a Silvercloud
 • Defnyddio ap Daylio, negeseuon Whatsapp a llwyfan cymorth Silvercloud i gefnogi a gwella eich iechyd meddwl a'ch lles

Therapïau Sgwrsio Parabl

Rydyn ni'n cynnig Rhaglen CCBT Serenity, Ymwybyddiaeth Ofalgar a Chwnsela a chyrsiau i gynorthwyo â gorbryder, iselder a diffyg hunan-barch

 • Grwpiau Zoom, Cyrsiau a Fideos
 • Mae cyrsiau ar-lein ar gael ar gyfer Ymwybyddiaeth Ofalgar, FunFit ac Ysgrifennu i iacháu
 • Podlediadau a Digwyddiadau Arbennig

Mae ein podlediad “We can get through this” ar gael trwy gyfrwng Google, Spotify a llwyfannau podlediadau eraill. Byddwn yn cynnal digwyddiadau arbennig o bryd i'w gilydd hefyd.

Rhif Ffôn Cyswllt

01766 830203

Diwrnodau/oriau agor

Ar agor bob ddydd Llun, Mawrth, Iau 10am – 4pm

Gwefan


Dolgellau

Tan Y Maen,

Yr Hen Orsaf Heddlu,

Stryd Lombard,

Dolgellau

LL40 1SB

Gwasanaethau a ddarperir

 • Canolfan Cymorth Rithwir
 • Cymorth trwy apiau a Therapi Ymddygiad Gwybyddol cyfrifiadurol
 • Cymorth i ddefnyddio Silvercloud
 • Ysgrifennu i iacháu

Rhif Ffôn Cyswllt

07495 127245

Diwrnodau/oriau agor

Ar agor bob diwrnod o'r wythnos 9am – 5pm trwy apwyntiad yn unig.

Gwefan:

Mental Health & Wellbeing Dolgellau — Tan y Maen