Neidio i'r prif gynnwy

Fedra i: Gofal sylfaenol

Y tro nesaf y byddwch chi'n mynd at eich meddyg teulu gyda phryder iechyd meddwl efallai y cynigir apwyntiad i chi gyda Therapydd Galwedigaethol Gofal Sylfaenol Fedra' i.

Mae Gofal Sylfaenol Fedra' i yn dîm o Therapyddion Galwedigaethol profiadol sydd wedi'u lleoli gyda meddygfeydd ledled Gogledd Cymru. Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl, mae'r Therapyddion Galwedigaethol ar gael i gael sgwrs agored am yr hyn sydd orau i'ch helpu chi, p'un ai a fydd hynny'n golygu cysylltu ag adnoddau cymunedol neu ddysgu rhywfaint o sgiliau hunanreoli. Mae Therapyddion Galwedigaethol wedi'u hyfforddi i weithio gyda phobl i reoli cyflyrau iechyd corfforol a meddyliol a gallant drafod y pethau sy'n digwydd ym mywydau pobl a allai effeithio ar ein teimladau, gan gynnwys pethau fel straen gwaith, colli rhywun a thrawma yn y gorffennol.

Mae'r Therapyddion Galwedigaethol hefyd yn gweithio gyda'ch meddyg teulu i gefnogi gyda meddyginiaeth a nodiadau ffitrwydd a gallant eich cyfeirio at wasanaethau eraill yn ôl yr angen.